Nyheter från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 • Ökad orderingång

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad produktion inom näringslivet i februari 2024 jämfört med januari 2024, men en minskning med 0,8 % jämfört med februari 2023.
  2024-04-11 08:02
 • NatSam2030

  Nationella samordnaren för Agenda 2030 (NatSam 2030) har överlämnat slutredovisning av uppdrag att koordinera och stödja regeringen i genomförandet av Agenda 2030/FN:s globala mål.
  2024-04-11 07:59
 • Industrins orderingång

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 4,6 % i februari 2024 jämfört med januari, men minskade mot föregående år med 3,5 %.
  2024-04-11 07:46
 • Förenklingsråd

  Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader med uppgift att bl.a. föreslå hur befintliga svenska regelverk kan bli lättare följa.
  2024-04-11 07:44
 • BNP

  Statistikmyndigheten (SCB) publicerar BNP-indikatorns preliminära sammanställning som visar att Sveriges BNP ökade med 0,1% i februari, säsongrensat och jämfört med föregående månad.
  2024-04-11 07:38
 • Arbetslöshetsnivå

  Statistikmyndigheten rapporterar om närmare 355 000 personer inskrivna som arbetslösa i mars, ca 19 000 personer fler jämfört med ett år tillbaka, motsvarande en arbetslöshet på totalt 6,7 %.
  2024-04-11 07:36
 • Bolagsverkets roll

  Bolagsverket får från och med den 1 april 2024 en tydligare roll att kontrollera att uppgifterna i deras register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras.
  2024-04-04 08:55
 • Skogsägande

  Skogsstyrelsens nya statistik visar att genomsnittsinnehavet bland svenska skogsägare (fysiska personer) har ökat från 30 ha 1999 till 34 ha 2023. Medianen har minskat från 13 till 11 ha.
  2024-04-03 15:56
 • Rekordnivåer på patent

  Patent- och registreringsverket rapporterar att Sverige är fortsatt starkt innovationsland med rekordnivåer för ansökningar inom grön teknikutveckling och digital kommunikation.
  2024-04-03 15:53
 • Källkritik

  Internetstiftelsens undersökning visar att nästan 1 av 10 svenska internetanvändare (7 %) har delat samhällsnyheter i sociala medier det senaste halvåret utan att ha läst hela artikeln först.
  2024-04-03 15:46

Nyheter från Skatteverket